รู้ธรรม http://dharmatoday.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-05-2013&group=1&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-05-2013&group=1&gblog=175 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-05-2013&group=1&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-05-2013&group=1&gblog=175 Mon, 06 May 2013 8:51:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-05-2013&group=1&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-05-2013&group=1&gblog=174 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[..วิธีตรวจสอบจิต....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-05-2013&group=1&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-05-2013&group=1&gblog=174 Fri, 03 May 2013 10:52:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-05-2013&group=1&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-05-2013&group=1&gblog=173 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เลขเด็ด..รับโชค...รวย.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-05-2013&group=1&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-05-2013&group=1&gblog=173 Thu, 02 May 2013 9:23:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-05-2013&group=1&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-05-2013&group=1&gblog=172 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[...มาครวจอาการของจิตกัน ตามปฏิจจสมุปบาท...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-05-2013&group=1&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-05-2013&group=1&gblog=172 Wed, 01 May 2013 12:37:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-04-2013&group=1&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-04-2013&group=1&gblog=171 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริง..จะคงอยู่ถ้า มีธรรมนี้...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-04-2013&group=1&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-04-2013&group=1&gblog=171 Tue, 30 Apr 2013 9:43:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-04-2013&group=1&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-04-2013&group=1&gblog=170 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[การเกิดของเวทนา เท่ากับ การเกิดของทุกข์...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-04-2013&group=1&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-04-2013&group=1&gblog=170 Mon, 29 Apr 2013 7:49:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-04-2013&group=1&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-04-2013&group=1&gblog=169 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[...วิบากอย่าเบา และหนัก การผิดศีลห้า....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-04-2013&group=1&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-04-2013&group=1&gblog=169 Sun, 28 Apr 2013 9:30:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-04-2013&group=1&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-04-2013&group=1&gblog=168 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[จงละมันเสีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-04-2013&group=1&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-04-2013&group=1&gblog=168 Sat, 27 Apr 2013 10:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-04-2013&group=1&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-04-2013&group=1&gblog=167 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็ นเสียก่อน ก็ตายเปล่า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-04-2013&group=1&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-04-2013&group=1&gblog=167 Fri, 26 Apr 2013 9:55:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-04-2013&group=1&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-04-2013&group=1&gblog=166 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแตกต่างระหว่างปุถุชน กับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-04-2013&group=1&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-04-2013&group=1&gblog=166 Wed, 24 Apr 2013 9:42:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-04-2013&group=1&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-04-2013&group=1&gblog=165 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ทาน กับการวางจิต เพื่อเป็นโสดาบัน....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-04-2013&group=1&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-04-2013&group=1&gblog=165 Tue, 23 Apr 2013 9:55:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-04-2013&group=1&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-04-2013&group=1&gblog=164 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านทั้งหลาย กราบไหว้ เทวดา...แล้ว เทวดากราบไหว้ผู้ใด ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-04-2013&group=1&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-04-2013&group=1&gblog=164 Sun, 21 Apr 2013 8:24:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-04-2013&group=1&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-04-2013&group=1&gblog=163 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[นี่คือที่พึ่งที่แท้จริง....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-04-2013&group=1&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-04-2013&group=1&gblog=163 Sat, 20 Apr 2013 10:47:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-04-2013&group=1&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-04-2013&group=1&gblog=162 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อมีโอกาส..ก็อย่าปล่อยให้ผ่านไป..โดยไร้ประโยชน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-04-2013&group=1&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-04-2013&group=1&gblog=162 Fri, 19 Apr 2013 9:08:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-04-2013&group=1&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-04-2013&group=1&gblog=161 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ครั้งพุทธกาล ภิกษุ แค่คิดผิด แค่เล่าเรียนผิด แต่ วันนี้กลับลงมือกระทำผิด....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-04-2013&group=1&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-04-2013&group=1&gblog=161 Thu, 18 Apr 2013 8:13:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-04-2013&group=1&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-04-2013&group=1&gblog=160 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ใคร เล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง..จงเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-04-2013&group=1&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-04-2013&group=1&gblog=160 Wed, 17 Apr 2013 12:03:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-04-2013&group=1&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-04-2013&group=1&gblog=159 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ในฐานะชาวพุทธ..เราทราบ อริยสัจ ๔ กันแบบถ่องแท้หรือยัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-04-2013&group=1&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-04-2013&group=1&gblog=159 Tue, 16 Apr 2013 8:46:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-04-2013&group=1&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-04-2013&group=1&gblog=158 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม?...ระหว่างการตายของคนสองกลุ่ม..เราถึงเสียใจและไม่เสียใจ อะไรเป็นเหตุุุ.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-04-2013&group=1&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-04-2013&group=1&gblog=158 Thu, 11 Apr 2013 9:50:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-04-2013&group=1&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-04-2013&group=1&gblog=157 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อได้เห็นธรรมะอย่างหนึ่งบ่อยๆ ธรรมะอีกอย่างหนึ่งจะปรากฎ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-04-2013&group=1&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-04-2013&group=1&gblog=157 Wed, 10 Apr 2013 10:04:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-04-2013&group=1&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-04-2013&group=1&gblog=156 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-04-2013&group=1&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-04-2013&group=1&gblog=156 Tue, 09 Apr 2013 9:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-04-2013&group=1&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-04-2013&group=1&gblog=155 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[...ข้าศึกของ มรรคแปด.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-04-2013&group=1&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-04-2013&group=1&gblog=155 Mon, 08 Apr 2013 8:31:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-04-2013&group=1&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-04-2013&group=1&gblog=154 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[การบูชาพระศาสดา สัมมาสัมพุทธะ อย่างสูงสุด ต้องปฏิบัติอย่างนี้...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-04-2013&group=1&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-04-2013&group=1&gblog=154 Sun, 07 Apr 2013 8:17:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-04-2013&group=1&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-04-2013&group=1&gblog=153 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[การบวชที่ไร้ประโยชน์ ..เป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-04-2013&group=1&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-04-2013&group=1&gblog=153 Sat, 06 Apr 2013 9:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-04-2013&group=1&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-04-2013&group=1&gblog=152 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[หญิงหึงหวง....หมอดูหญิง...มีโอกาสเป็นเปรตชนิดนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-04-2013&group=1&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-04-2013&group=1&gblog=152 Fri, 05 Apr 2013 10:42:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-04-2013&group=1&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-04-2013&group=1&gblog=151 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ความดับไม่มีเหลือของทุกข์มีได้ เพราะ ความดับไม่เหลือของความเพลิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-04-2013&group=1&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-04-2013&group=1&gblog=151 Thu, 04 Apr 2013 9:15:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-04-2013&group=1&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-04-2013&group=1&gblog=150 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[มโนกรรม (กรรมทางใจ)..สามารถพาเราไปสู่ อบายได้...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-04-2013&group=1&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-04-2013&group=1&gblog=150 Wed, 03 Apr 2013 9:51:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-04-2013&group=1&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-04-2013&group=1&gblog=149 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เราจะเป็นหนึ่งในดินที่ปลายเล็บ..หรือเป็นดินในมหาปฐพี..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-04-2013&group=1&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-04-2013&group=1&gblog=149 Mon, 01 Apr 2013 10:20:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=31-03-2013&group=1&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=31-03-2013&group=1&gblog=148 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นชู้กัน..ทั้งหญิงและชาย..ระวังไปเป็นเปรตชนิดนี้...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=31-03-2013&group=1&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=31-03-2013&group=1&gblog=148 Sun, 31 Mar 2013 8:43:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-03-2013&group=1&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-03-2013&group=1&gblog=147 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด....ยิ่งกว่าการจองจำอิ่นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-03-2013&group=1&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-03-2013&group=1&gblog=147 Sat, 30 Mar 2013 8:48:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-03-2013&group=1&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-03-2013&group=1&gblog=146 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[...ให้ตั้งจิตเพื่อ ถวายเป็นสังฆทาน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-03-2013&group=1&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-03-2013&group=1&gblog=146 Fri, 29 Mar 2013 9:11:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-03-2013&group=1&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-03-2013&group=1&gblog=145 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตของคนเราแบ่งตามที่พึ่งได้ 3 ประเภท....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-03-2013&group=1&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-03-2013&group=1&gblog=145 Thu, 28 Mar 2013 10:52:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-03-2013&group=1&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-03-2013&group=1&gblog=144 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็ นเสียก่อน ก็ตายเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-03-2013&group=1&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-03-2013&group=1&gblog=144 Wed, 27 Mar 2013 9:22:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-03-2013&group=1&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-03-2013&group=1&gblog=143 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ที่มีตาสมบูรณ์ มีด้วยอาการอย่างนี้...(พุทธวจน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-03-2013&group=1&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-03-2013&group=1&gblog=143 Mon, 25 Mar 2013 8:00:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-03-2013&group=1&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-03-2013&group=1&gblog=142 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[“ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้นั้น ย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-03-2013&group=1&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-03-2013&group=1&gblog=142 Sun, 24 Mar 2013 8:36:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-03-2013&group=1&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-03-2013&group=1&gblog=141 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรควิธีที่ง่าย (ละนันทิ)...พุทธวจน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-03-2013&group=1&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-03-2013&group=1&gblog=141 Sat, 23 Mar 2013 8:16:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-03-2013&group=1&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-03-2013&group=1&gblog=140 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เรากราบไหว้เทวดา..แล้วเทวดากราบเราในคุณสมบัติอะไรบ้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-03-2013&group=1&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-03-2013&group=1&gblog=140 Fri, 22 Mar 2013 12:21:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-03-2013&group=1&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-03-2013&group=1&gblog=139 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[สิกขาบท..ดิรัจฉานวิชา ของภิกษุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-03-2013&group=1&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-03-2013&group=1&gblog=139 Thu, 21 Mar 2013 8:58:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-03-2013&group=1&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-03-2013&group=1&gblog=138 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[กามคุณห้า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-03-2013&group=1&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-03-2013&group=1&gblog=138 Tue, 19 Mar 2013 9:55:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-03-2013&group=1&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-03-2013&group=1&gblog=137 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เลื่อมใสศรัทธาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า..2 ประเภทที่ต่างกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-03-2013&group=1&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-03-2013&group=1&gblog=137 Mon, 18 Mar 2013 9:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-03-2013&group=1&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-03-2013&group=1&gblog=136 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ความประพฤติ ทางกายโดยส่วน ๒ คือ ที่ควรเสพ และ ที่ไม่ควรเสพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-03-2013&group=1&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-03-2013&group=1&gblog=136 Sun, 17 Mar 2013 10:00:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-03-2013&group=1&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-03-2013&group=1&gblog=135 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรเล่า เป็นของหนัก....ทำไมถูกเรียกว่าสัตว์..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-03-2013&group=1&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-03-2013&group=1&gblog=135 Sat, 16 Mar 2013 9:05:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-03-2013&group=1&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-03-2013&group=1&gblog=134 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[พระศาสดาทรงแสดงธรรมเพราะเห็นความจำเป็น ของสัตว์บางพวก....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-03-2013&group=1&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-03-2013&group=1&gblog=134 Fri, 15 Mar 2013 10:34:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-03-2013&group=1&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-03-2013&group=1&gblog=133 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้เห็นแต่จะทะเลาะวิวาท..(คนในสังคมวันนี้ควรใคร่ครวญ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-03-2013&group=1&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-03-2013&group=1&gblog=133 Thu, 14 Mar 2013 10:10:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-03-2013&group=1&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-03-2013&group=1&gblog=132 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ภวตัณหาบริบูรณ์.ได้ด้วยอาการอย่างนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-03-2013&group=1&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-03-2013&group=1&gblog=132 Wed, 13 Mar 2013 9:56:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-03-2013&group=1&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-03-2013&group=1&gblog=131 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์ ละ......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-03-2013&group=1&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-03-2013&group=1&gblog=131 Tue, 12 Mar 2013 9:20:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-03-2013&group=1&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-03-2013&group=1&gblog=130 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิปทาการบรรลุอรหัตต์หรืออนาคามีในภพปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-03-2013&group=1&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-03-2013&group=1&gblog=130 Mon, 11 Mar 2013 11:10:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-03-2013&group=1&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-03-2013&group=1&gblog=129 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ทรงเป็นสัพพัญญูทุกอิริยาบถ..เมื่อต้องการรู้จึงจะโน้มจิตไปเพื่อรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-03-2013&group=1&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-03-2013&group=1&gblog=129 Sun, 10 Mar 2013 10:23:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-03-2013&group=1&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-03-2013&group=1&gblog=128 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อตีความคำบัญญัติผิด แม้ทารกนอนเบาะก็มีศีลโดยอัตโนมัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-03-2013&group=1&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-03-2013&group=1&gblog=128 Sat, 09 Mar 2013 9:59:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-03-2013&group=1&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-03-2013&group=1&gblog=127 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมีจิตเหมือนแผลกลัดหนอง คนมีจิต เหมือนฟ้าแลบ คนมีจิตเหมือนเพชร....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-03-2013&group=1&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-03-2013&group=1&gblog=127 Fri, 08 Mar 2013 8:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-03-2013&group=1&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-03-2013&group=1&gblog=126 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตน เป็ นอย่างไรเล่า?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-03-2013&group=1&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-03-2013&group=1&gblog=126 Thu, 07 Mar 2013 7:29:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-03-2013&group=1&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-03-2013&group=1&gblog=125 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-03-2013&group=1&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-03-2013&group=1&gblog=125 Wed, 06 Mar 2013 9:54:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-03-2013&group=1&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-03-2013&group=1&gblog=124 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรรเสริญ พระรัตนตรัย ที่พระศาสดาบัญญัติ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-03-2013&group=1&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-03-2013&group=1&gblog=124 Tue, 05 Mar 2013 9:47:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-03-2013&group=1&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-03-2013&group=1&gblog=123 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มี ศรัทธาต่อพระศาสดา....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-03-2013&group=1&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-03-2013&group=1&gblog=123 Mon, 04 Mar 2013 9:56:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-03-2013&group=1&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-03-2013&group=1&gblog=122 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[อินทรีย์ ห้า...คือธรรมะที่จะวัดว่าใครจะบรรลุธรรมได้ เร็ว - ช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-03-2013&group=1&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-03-2013&group=1&gblog=122 Sun, 03 Mar 2013 8:44:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-03-2013&group=1&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-03-2013&group=1&gblog=121 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยเรื่อง...กาม......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-03-2013&group=1&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-03-2013&group=1&gblog=121 Sat, 02 Mar 2013 8:49:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-03-2013&group=1&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-03-2013&group=1&gblog=120 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[การทรมานร่างกาย..วัตรของเดียรถีย์..ที่พระศาสดาปฏิบัติแล้วไม่สามารถตรัสรู้ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-03-2013&group=1&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-03-2013&group=1&gblog=120 Fri, 01 Mar 2013 9:21:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-02-2013&group=1&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-02-2013&group=1&gblog=119 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ตายแล้ว..ต้องการกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง ต้องทำอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-02-2013&group=1&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-02-2013&group=1&gblog=119 Thu, 28 Feb 2013 8:46:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-02-2013&group=1&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-02-2013&group=1&gblog=118 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม...ตามพระศาสดาบัญญัติ.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-02-2013&group=1&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-02-2013&group=1&gblog=118 Wed, 27 Feb 2013 10:28:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-02-2013&group=1&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-02-2013&group=1&gblog=117 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ม้าอาชาไน กับ บุรุษอาชาไนเป็นดังนี้ในโลก...เราเป็นชนิดไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-02-2013&group=1&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-02-2013&group=1&gblog=117 Tue, 26 Feb 2013 9:41:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-02-2013&group=1&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-02-2013&group=1&gblog=116 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื่องในวัน มาฆะบูชา (สาวกานํ สนฺนิปาโต อโหสิ) ชาวพุทธต้องทำอย่างไร...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-02-2013&group=1&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-02-2013&group=1&gblog=116 Mon, 25 Feb 2013 10:37:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-02-2013&group=1&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-02-2013&group=1&gblog=115 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เราควรแนะนำธรรมสำหรับผู้ป่วยอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-02-2013&group=1&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-02-2013&group=1&gblog=115 Sat, 23 Feb 2013 14:34:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-02-2013&group=1&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-02-2013&group=1&gblog=114 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[การบวชที่ไร้ประโยชน์ ..เป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-02-2013&group=1&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-02-2013&group=1&gblog=114 Fri, 22 Feb 2013 8:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-02-2013&group=1&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-02-2013&group=1&gblog=113 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อน ก็ตายเปล่า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-02-2013&group=1&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-02-2013&group=1&gblog=113 Thu, 21 Feb 2013 9:29:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-02-2013&group=1&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-02-2013&group=1&gblog=112 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[...วันนี้เราดูจิตตัวเอง เป็นแล้วหรือยัง....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-02-2013&group=1&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-02-2013&group=1&gblog=112 Wed, 20 Feb 2013 10:08:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-02-2013&group=1&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-02-2013&group=1&gblog=111 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-02-2013&group=1&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-02-2013&group=1&gblog=111 Tue, 19 Feb 2013 12:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-02-2013&group=1&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-02-2013&group=1&gblog=110 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[การอุทิศบุญกุศล และ การเจริญเมตตา ต่างกันอย่างไร...ทำอย่างไร....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-02-2013&group=1&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-02-2013&group=1&gblog=110 Mon, 18 Feb 2013 9:52:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-02-2013&group=1&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-02-2013&group=1&gblog=109 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้ตั้งหน้าทำก็แล้วกัน เมื่อถึงเวลาผลก็จะปรากฎ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-02-2013&group=1&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-02-2013&group=1&gblog=109 Sun, 17 Feb 2013 10:40:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-02-2013&group=1&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-02-2013&group=1&gblog=108 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ความชรา ความเป็นโรค ความมรณะ มันซ่อนอยู่....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-02-2013&group=1&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-02-2013&group=1&gblog=108 Sat, 16 Feb 2013 8:47:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-02-2013&group=1&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-02-2013&group=1&gblog=107 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมผัส 5 ของสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษ.....โดยแท้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-02-2013&group=1&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-02-2013&group=1&gblog=107 Fri, 15 Feb 2013 9:41:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-02-2013&group=1&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-02-2013&group=1&gblog=106 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ทำความรักกัน...(วันแห่งความรัก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-02-2013&group=1&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-02-2013&group=1&gblog=106 Thu, 14 Feb 2013 9:36:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-02-2013&group=1&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-02-2013&group=1&gblog=105 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่อย่างเพื่อนสอง...อยู่อย่างผู้เดียว...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-02-2013&group=1&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-02-2013&group=1&gblog=105 Wed, 13 Feb 2013 10:50:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-02-2013&group=1&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-02-2013&group=1&gblog=104 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[อนิสงฆ์ของการต้อนรับบรรพชิตที่มายังเรือน ด้วยวิธีต่างกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-02-2013&group=1&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-02-2013&group=1&gblog=104 Tue, 12 Feb 2013 10:40:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-02-2013&group=1&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-02-2013&group=1&gblog=103 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[กองกุศลที่แท้จริง และกองอกุศลที่แท้จริง มีอะไรบ้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-02-2013&group=1&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-02-2013&group=1&gblog=103 Mon, 11 Feb 2013 8:44:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-02-2013&group=1&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-02-2013&group=1&gblog=102 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ทาง ๒ สายที่ไม่ควรเดิน....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-02-2013&group=1&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-02-2013&group=1&gblog=102 Sun, 10 Feb 2013 8:43:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-02-2013&group=1&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-02-2013&group=1&gblog=101 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[พระศาสดา ปราบชฎิล ๓ พี่น้อง.....ตอน 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-02-2013&group=1&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-02-2013&group=1&gblog=101 Sat, 09 Feb 2013 10:18:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-02-2013&group=1&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-02-2013&group=1&gblog=100 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[บริษัทที่เลิศ..ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-02-2013&group=1&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-02-2013&group=1&gblog=100 Fri, 08 Feb 2013 9:28:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-02-2013&group=1&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-02-2013&group=1&gblog=99 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[การปรินิพพานในปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-02-2013&group=1&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-02-2013&group=1&gblog=99 Thu, 07 Feb 2013 9:38:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-02-2013&group=1&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-02-2013&group=1&gblog=98 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-02-2013&group=1&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-02-2013&group=1&gblog=98 Wed, 06 Feb 2013 9:19:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-02-2013&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-02-2013&group=1&gblog=97 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[นี่คือการเกิด 4 จำพวก...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-02-2013&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-02-2013&group=1&gblog=97 Tue, 05 Feb 2013 8:56:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-02-2013&group=1&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-02-2013&group=1&gblog=96 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีอ่านอักษรย่อ ที่ใช้แทนชื่อคัมภีร์ ในพระไตรปิฏก...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-02-2013&group=1&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-02-2013&group=1&gblog=96 Mon, 04 Feb 2013 9:46:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-02-2013&group=1&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-02-2013&group=1&gblog=95 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[..เหตุสำเร็จของความปรารถนา.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-02-2013&group=1&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-02-2013&group=1&gblog=95 Sun, 03 Feb 2013 9:16:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-02-2013&group=1&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-02-2013&group=1&gblog=94 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรคแปด...ข้อปฏิบัติให้ถึงการพ้นทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-02-2013&group=1&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-02-2013&group=1&gblog=94 Sat, 02 Feb 2013 10:43:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-02-2013&group=1&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-02-2013&group=1&gblog=93 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[นิโรธ ..การดับซึ่งทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-02-2013&group=1&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-02-2013&group=1&gblog=93 Fri, 01 Feb 2013 9:49:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=31-01-2013&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=31-01-2013&group=1&gblog=92 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[นี่คือ เหตุให้เกิดทุกข์.. สมุทัย..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=31-01-2013&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=31-01-2013&group=1&gblog=92 Thu, 31 Jan 2013 9:38:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-01-2013&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-01-2013&group=1&gblog=91 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อยเพราะไม่รู้อริยสัจ..มารู้จักอริยสัจสี่กัน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-01-2013&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-01-2013&group=1&gblog=91 Wed, 30 Jan 2013 10:00:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-01-2013&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-01-2013&group=1&gblog=90 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรม...เราเป็นหนูประเภทไหน....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-01-2013&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-01-2013&group=1&gblog=90 Tue, 29 Jan 2013 9:35:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-01-2013&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-01-2013&group=1&gblog=89 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เราควรแนะนำธรรมสำหรับผู้ป่วยอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-01-2013&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-01-2013&group=1&gblog=89 Mon, 28 Jan 2013 11:09:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-01-2013&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-01-2013&group=1&gblog=88 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[การฆ่าตัวตาย มีผลอย่างไร....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-01-2013&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-01-2013&group=1&gblog=88 Sun, 27 Jan 2013 8:16:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-01-2013&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-01-2013&group=1&gblog=87 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-01-2013&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-01-2013&group=1&gblog=87 Sat, 26 Jan 2013 11:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-01-2013&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-01-2013&group=1&gblog=86 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรหนอแลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดา เมื่อจุติจากเทพนิกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-01-2013&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-01-2013&group=1&gblog=86 Fri, 25 Jan 2013 8:54:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-01-2013&group=1&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-01-2013&group=1&gblog=85 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลประเภทนี้..คือคนถ่อย....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-01-2013&group=1&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-01-2013&group=1&gblog=85 Thu, 24 Jan 2013 8:51:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-01-2013&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-01-2013&group=1&gblog=84 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ จิตสุดท้ายของชีวิต..สำคัญอย่างไร? และเมื่อไหร่คือจิตสุดท้าย....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-01-2013&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-01-2013&group=1&gblog=84 Wed, 23 Jan 2013 9:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-01-2013&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-01-2013&group=1&gblog=83 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแตกต่างระหว่าง ปุถุชน กับ ผู้ที่ได้รูปสัญญา เมื่อตายลง....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-01-2013&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-01-2013&group=1&gblog=83 Tue, 22 Jan 2013 9:05:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-01-2013&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-01-2013&group=1&gblog=82 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโค....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-01-2013&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-01-2013&group=1&gblog=82 Mon, 21 Jan 2013 9:06:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-01-2013&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-01-2013&group=1&gblog=81 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุที่ได้ความเป็น หญิงและชาย และหญิงเป็นชาย ชายเป็นหญิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-01-2013&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-01-2013&group=1&gblog=81 Sun, 20 Jan 2013 9:13:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-01-2013&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-01-2013&group=1&gblog=80 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัจจัยให้นาครักษาอุโบสถและสละกายได้...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-01-2013&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-01-2013&group=1&gblog=80 Sat, 19 Jan 2013 9:57:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-01-2013&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-01-2013&group=1&gblog=79 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยกำเนิดครุฑ ๔ จำพวก...และใครคิดว่าครุฑ เหนือกว่านาคนั้น ไม่จริงเสมอไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-01-2013&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-01-2013&group=1&gblog=79 Fri, 18 Jan 2013 9:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-01-2013&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-01-2013&group=1&gblog=78 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยกำเนิดนาค ๔ จำพวก... ว่าด้วยความประณีตของกำเนิดนาคแต่ละจำพวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-01-2013&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-01-2013&group=1&gblog=78 Thu, 17 Jan 2013 8:57:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-01-2013&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-01-2013&group=1&gblog=77 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-01-2013&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-01-2013&group=1&gblog=77 Wed, 16 Jan 2013 9:45:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-01-2013&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-01-2013&group=1&gblog=76 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-01-2013&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-01-2013&group=1&gblog=76 Tue, 15 Jan 2013 10:10:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-01-2013&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-01-2013&group=1&gblog=75 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[นรกชื่อ ปหาสะ...นรกสำหรับนักเต้นรำ บันเทิง...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-01-2013&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-01-2013&group=1&gblog=75 Mon, 14 Jan 2013 10:21:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-01-2013&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-01-2013&group=1&gblog=74 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ธรรมมีประเภท ๕ เป็นไฉน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-01-2013&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-01-2013&group=1&gblog=74 Sun, 13 Jan 2013 9:57:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-01-2013&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-01-2013&group=1&gblog=73 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธวจน..เรื่องภพภูมิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-01-2013&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-01-2013&group=1&gblog=73 Sat, 12 Jan 2013 10:28:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-01-2013&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-01-2013&group=1&gblog=72 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้อริยสัจเป็ นของไม่เหลือวิสัย พระอริยบุคคล จึงมีปริมาณมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-01-2013&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-01-2013&group=1&gblog=72 Fri, 11 Jan 2013 10:46:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-01-2013&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-01-2013&group=1&gblog=71 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธอุทานที่ทรงเปล่งออก ที่โคนต้นโพธิ์ เมื่อตรัสรู้ แล้วได้ ๗ วัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-01-2013&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-01-2013&group=1&gblog=71 Thu, 10 Jan 2013 11:03:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-01-2013&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-01-2013&group=1&gblog=70 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[...วันนี้เราได้ เตรียมตัวเพื่อตายแล้วหรือยัง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-01-2013&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-01-2013&group=1&gblog=70 Tue, 08 Jan 2013 10:25:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-01-2013&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-01-2013&group=1&gblog=69 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[กุศลของการได้ไปถึง..สังเวชนียสถานภายหลังพุทธปรินิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-01-2013&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-01-2013&group=1&gblog=69 Mon, 07 Jan 2013 13:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-01-2013&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-01-2013&group=1&gblog=68 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามต่อกันโดยธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-01-2013&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-01-2013&group=1&gblog=68 Sun, 06 Jan 2013 10:01:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-01-2013&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-01-2013&group=1&gblog=67 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าฉลาดเพียง ปริยัติ....เพราะสิ่งที่สำคัญคือ..การปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-01-2013&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-01-2013&group=1&gblog=67 Sat, 05 Jan 2013 11:19:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-01-2013&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-01-2013&group=1&gblog=66 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญกริยาวัตถุ 3..อนิสงฆ์จากการทำทานถือศีล..แต่ไม่ภาวนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-01-2013&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-01-2013&group=1&gblog=66 Fri, 04 Jan 2013 9:40:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-01-2013&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-01-2013&group=1&gblog=65 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[“ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้นั้น ย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-01-2013&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-01-2013&group=1&gblog=65 Thu, 03 Jan 2013 9:38:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-12-2012&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-12-2012&group=1&gblog=64 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนเดินทางกลับต่างจังหวัด ปีใหม่..ต้องมีสติ และสัมปชัญญะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-12-2012&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-12-2012&group=1&gblog=64 Fri, 28 Dec 2012 8:33:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-12-2012&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-12-2012&group=1&gblog=63 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ที่กำลังใกล้เสียชีวิตย่อมมีอินทรีย์ที่แก่กล้า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-12-2012&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-12-2012&group=1&gblog=63 Thu, 27 Dec 2012 11:09:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-12-2012&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-12-2012&group=1&gblog=62 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมเป็ นที่ตั้งแห่งการขูดเกลา...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-12-2012&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-12-2012&group=1&gblog=62 Wed, 26 Dec 2012 10:02:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-12-2012&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-12-2012&group=1&gblog=61 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เวร..ไม่เคยระงับได้ด้วยการ ผูกเวร...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-12-2012&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-12-2012&group=1&gblog=61 Tue, 25 Dec 2012 9:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-12-2012&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-12-2012&group=1&gblog=60 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้เห็นว่า..เห็นยอดอ่อน ๆ ว่าเป็นแก่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-12-2012&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-12-2012&group=1&gblog=60 Mon, 24 Dec 2012 10:05:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-12-2012&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-12-2012&group=1&gblog=59 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้ายังดูหนัง ฟังเพลง และไปงานปาร์ตี้อยู่ จะมีโอกาสปฏิบัติธรรมได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-12-2012&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-12-2012&group=1&gblog=59 Sun, 23 Dec 2012 9:48:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-12-2012&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-12-2012&group=1&gblog=58 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยความเป็นอนิจจังแห่งขันธ์ ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-12-2012&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=21-12-2012&group=1&gblog=58 Fri, 21 Dec 2012 9:08:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-12-2012&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-12-2012&group=1&gblog=57 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[พึงเป็นผู้มีสติ มีสัมปชัญญะ เมื่อรอคอยการตาย : นี้แล เป็นอนุสาสนีของเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-12-2012&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-12-2012&group=1&gblog=57 Thu, 20 Dec 2012 9:54:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-12-2012&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-12-2012&group=1&gblog=56 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ ..ธรรมะที่ทำให้พระสารีบุตรบรรลุธรรม... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-12-2012&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-12-2012&group=1&gblog=56 Wed, 19 Dec 2012 9:04:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-12-2012&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-12-2012&group=1&gblog=55 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์ ๑๐ ประการของการเจริญ กายคตาสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-12-2012&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-12-2012&group=1&gblog=55 Tue, 18 Dec 2012 9:05:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-12-2012&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-12-2012&group=1&gblog=54 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[สักกายทิฏฐิ มีได้ด้วยอาการอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-12-2012&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-12-2012&group=1&gblog=54 Mon, 17 Dec 2012 15:23:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-12-2012&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-12-2012&group=1&gblog=53 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[กาม..เป็นบ่วงแห่งมาร เป็นแดนแห่ง มาร เป็นเหยื่อแห่งมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-12-2012&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-12-2012&group=1&gblog=53 Sun, 16 Dec 2012 18:28:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-12-2012&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-12-2012&group=1&gblog=52 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[มันไม่ใช่ของเรา...จงละมันเสีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-12-2012&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-12-2012&group=1&gblog=52 Sat, 15 Dec 2012 9:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-12-2012&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-12-2012&group=1&gblog=51 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำบุญ ให้ทาน..ถ้าไม่เจาะจงผู้รับส่วนกุศล ทานนั้นจะได้แก่ใคร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-12-2012&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-12-2012&group=1&gblog=51 Fri, 14 Dec 2012 11:02:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-12-2012&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-12-2012&group=1&gblog=50 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัณหา...เป็นเชื้อแห่งการได้ภพใหม่....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-12-2012&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-12-2012&group=1&gblog=50 Thu, 13 Dec 2012 10:04:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-12-2012&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-12-2012&group=1&gblog=49 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[...ใครเป็นเทวดา ใครเป็นอสูร..ใครมีบริวารเป็นเทวดา เป็นอสูร...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-12-2012&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-12-2012&group=1&gblog=49 Wed, 12 Dec 2012 9:50:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-12-2012&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-12-2012&group=1&gblog=48 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการดับแห่งทุกข์....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-12-2012&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-12-2012&group=1&gblog=48 Tue, 11 Dec 2012 8:53:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-12-2012&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-12-2012&group=1&gblog=47 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ฐานที่ตั้งของวิญญาณทั้ง 4 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-12-2012&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-12-2012&group=1&gblog=47 Mon, 10 Dec 2012 11:06:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-12-2012&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-12-2012&group=1&gblog=46 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครกำลังหลงในรูป..พิจารณาตรงนี้......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-12-2012&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=09-12-2012&group=1&gblog=46 Sun, 09 Dec 2012 10:12:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-12-2012&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-12-2012&group=1&gblog=45 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ สั่งพิมพ์ ก่อนหน้า ถัดไป คิริมานนท์ 10 ประการ การรักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-12-2012&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-12-2012&group=1&gblog=45 Sat, 08 Dec 2012 9:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-12-2012&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-12-2012&group=1&gblog=44 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม? พระศาสดาถึงให้มาฟังเฉพาะคำพระศาสดา.... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-12-2012&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-12-2012&group=1&gblog=44 Fri, 07 Dec 2012 9:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-12-2012&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-12-2012&group=1&gblog=43 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-12-2012&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-12-2012&group=1&gblog=43 Thu, 06 Dec 2012 9:28:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-12-2012&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-12-2012&group=1&gblog=42 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ตั้งอาศัยแห่งวิญญาณ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-12-2012&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-12-2012&group=1&gblog=42 Wed, 05 Dec 2012 9:47:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-12-2012&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-12-2012&group=1&gblog=41 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ฐานที่ตั้งของวิญญาณ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-12-2012&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=04-12-2012&group=1&gblog=41 Tue, 04 Dec 2012 8:39:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-12-2012&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-12-2012&group=1&gblog=40 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญอานาปานสติแม้ชั่วลัดนิ้วมือ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-12-2012&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-12-2012&group=1&gblog=40 Mon, 03 Dec 2012 10:01:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-12-2012&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-12-2012&group=1&gblog=39 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎธรรมชาติ...ที่มีอยู่แล้ว..แม้พระศาสดาไม่มาตรัสรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-12-2012&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-12-2012&group=1&gblog=39 Sun, 02 Dec 2012 8:21:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-11-2012&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-11-2012&group=1&gblog=38 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่นั่ง - นอน - ยืน - เดิน อันเป็นทิพย์ ทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-11-2012&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-11-2012&group=1&gblog=38 Fri, 30 Nov 2012 12:46:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-11-2012&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-11-2012&group=1&gblog=37 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของ...กรรม ที่ต้องทราบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-11-2012&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-11-2012&group=1&gblog=37 Thu, 29 Nov 2012 8:36:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-11-2012&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-11-2012&group=1&gblog=36 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่เป็นชู้กับใคร...ตายแล้วเกิดเป็นเปรตชนิดนี้ครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-11-2012&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-11-2012&group=1&gblog=36 Wed, 28 Nov 2012 9:26:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-11-2012&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-11-2012&group=1&gblog=35 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[..วันนี้ ชาวพุทธ จะอยู่มุมไหนของโลก ก็มีพระไตรปิฎกอยู่กับตัวแล้วครับ..ไปดูกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-11-2012&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-11-2012&group=1&gblog=35 Tue, 27 Nov 2012 10:17:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-11-2012&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-11-2012&group=1&gblog=34 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[...นี่คือการพูดของ คนไม่ดี (อสัตบุรุษ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-11-2012&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-11-2012&group=1&gblog=34 Mon, 26 Nov 2012 10:04:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-11-2012&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-11-2012&group=1&gblog=33 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาโจร ๕ จำพวก ในภิกษุทั้งหลาย..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-11-2012&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-11-2012&group=1&gblog=33 Sun, 25 Nov 2012 10:33:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-11-2012&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-11-2012&group=1&gblog=32 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[คนบางกลุ่ม เป็นคนแต่กลับทำเยี่ยง..เดรัจฉาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-11-2012&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-11-2012&group=1&gblog=32 Sat, 24 Nov 2012 10:36:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-11-2012&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-11-2012&group=1&gblog=31 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไร? ที่ทำให้ได้กายใหม่...เมื่อตายลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-11-2012&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=23-11-2012&group=1&gblog=31 Fri, 23 Nov 2012 8:38:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-11-2012&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-11-2012&group=1&gblog=30 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุที่ไปเกิดเป็น..เปรตกินมูตรคูถ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-11-2012&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=22-11-2012&group=1&gblog=30 Thu, 22 Nov 2012 11:33:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-11-2012&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-11-2012&group=1&gblog=29 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์..ลูกนอกคอก เป็นอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-11-2012&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=20-11-2012&group=1&gblog=29 Tue, 20 Nov 2012 8:56:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-11-2012&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-11-2012&group=1&gblog=28 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์ผี....มนุษย์เทวดา..ที่ต้องอยู่ร่วมกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-11-2012&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=19-11-2012&group=1&gblog=28 Mon, 19 Nov 2012 9:38:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-11-2012&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-11-2012&group=1&gblog=27 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักในการใช้จ่ายทรัพย์..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-11-2012&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=18-11-2012&group=1&gblog=27 Sun, 18 Nov 2012 10:24:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-11-2012&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-11-2012&group=1&gblog=26 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะเช้าวันเสาร์..ผู้แบกของหนัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-11-2012&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=17-11-2012&group=1&gblog=26 Sat, 17 Nov 2012 8:16:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-11-2012&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-11-2012&group=1&gblog=25 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัณหา ก่อให้เกิดบาปอกุศลดังนี้..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-11-2012&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=16-11-2012&group=1&gblog=25 Fri, 16 Nov 2012 9:29:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-11-2012&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-11-2012&group=1&gblog=24 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุให้มีการเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-11-2012&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=15-11-2012&group=1&gblog=24 Thu, 15 Nov 2012 10:47:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-11-2012&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-11-2012&group=1&gblog=23 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ม้าอาชาไนย ๔ จำพวก กับ บุรุษอาชาไนย ๔ จำพวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-11-2012&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=14-11-2012&group=1&gblog=23 Wed, 14 Nov 2012 8:56:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-11-2012&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-11-2012&group=1&gblog=22 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรค 8 และความหมาย....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-11-2012&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=13-11-2012&group=1&gblog=22 Tue, 13 Nov 2012 8:32:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-11-2012&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-11-2012&group=1&gblog=21 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ทานที่ให้แล้วในสงฆ์แบบใดจึงมีผลมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-11-2012&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=12-11-2012&group=1&gblog=21 Mon, 12 Nov 2012 9:13:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-11-2012&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-11-2012&group=1&gblog=20 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแตกต่างระหว่าง คนเขลาและบัณฑิตในการประพฤติพรหมจรรย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-11-2012&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=11-11-2012&group=1&gblog=20 Sun, 11 Nov 2012 9:41:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-11-2012&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-11-2012&group=1&gblog=19 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ ลำ ดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นไตรลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-11-2012&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=10-11-2012&group=1&gblog=19 Sat, 10 Nov 2012 11:28:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-11-2012&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-11-2012&group=1&gblog=18 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญอานาปานสติ แม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่า อยู่ไม่เหินห่างจากฌาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-11-2012&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=08-11-2012&group=1&gblog=18 Thu, 08 Nov 2012 10:16:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-11-2012&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-11-2012&group=1&gblog=17 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้แต่ปริญัติ แต่ไม่ปฏิบัติ ...... ปฏิบัติ แต่ไม่รู้ปริญัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-11-2012&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=07-11-2012&group=1&gblog=17 Wed, 07 Nov 2012 8:48:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-11-2012&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-11-2012&group=1&gblog=16 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งวิเศษสุดของตัวเลข ๑ - ๘ ในการปฏิบัติธรรม ตอนจบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-11-2012&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=06-11-2012&group=1&gblog=16 Tue, 06 Nov 2012 8:37:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-11-2012&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-11-2012&group=1&gblog=15 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งวิเศษสุดของตัวเลข ๑ - ๘ ในการปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-11-2012&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=05-11-2012&group=1&gblog=15 Mon, 05 Nov 2012 10:34:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-11-2012&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-11-2012&group=1&gblog=14 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องวัด ว่าการนั่งสมาธิของท่าน ก้าวหน้าหรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-11-2012&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=03-11-2012&group=1&gblog=14 Sat, 03 Nov 2012 7:43:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-11-2012&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-11-2012&group=1&gblog=13 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[...มีอาชีพ ฆ่าหมู..แต่ต้องการปฏิบัติธรรม ต้องทำอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-11-2012&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=02-11-2012&group=1&gblog=13 Fri, 02 Nov 2012 8:42:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-11-2012&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-11-2012&group=1&gblog=12 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[สักแต่ว่า...มรรควิธีที่ง่าย สำหรับคนแก่ คนป่วย...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-11-2012&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=01-11-2012&group=1&gblog=12 Thu, 01 Nov 2012 9:21:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=31-10-2012&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=31-10-2012&group=1&gblog=11 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยสัจ จากพระโอษฐ์...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=31-10-2012&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=31-10-2012&group=1&gblog=11 Wed, 31 Oct 2012 9:08:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-10-2012&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-10-2012&group=1&gblog=10 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะพระศาสดา..ความอยาก (ตัณหา) คือ ต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-10-2012&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=30-10-2012&group=1&gblog=10 Tue, 30 Oct 2012 8:42:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-10-2012&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-10-2012&group=1&gblog=9 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะ พระศาสดา..บทสวดที่พระศาสดาใช้สวดเมื่อปลีกวิเวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-10-2012&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=29-10-2012&group=1&gblog=9 Mon, 29 Oct 2012 13:04:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-10-2012&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-10-2012&group=1&gblog=8 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมมนุษย์(บางกลุ่ม) ถึงกราบไหว้ สัตว์เดรัจฉาน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-10-2012&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=28-10-2012&group=1&gblog=8 Sun, 28 Oct 2012 10:02:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-10-2012&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-10-2012&group=1&gblog=7 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[พระศรีอาริยเมตไตรย..จะมาตรัสรู้เมื่อไหร่?..พระศาสดาทำนายไว้แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-10-2012&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=27-10-2012&group=1&gblog=7 Sat, 27 Oct 2012 10:07:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-10-2012&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-10-2012&group=1&gblog=6 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธวจน ธรรมะจากพระโอษฐ์.. ก่อนแผ่เมตตาอุทิศบุญ...ต้องละนิวรณ์ห้า เพื่อใหจิตมีกำลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-10-2012&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=26-10-2012&group=1&gblog=6 Fri, 26 Oct 2012 12:14:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-10-2012&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-10-2012&group=1&gblog=5 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบปัญหาธรรม โดยพุทธวจน..นครบาดาลมีจริงหรือไม่..มีคำตอบในนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-10-2012&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-10-2012&group=1&gblog=5 Thu, 25 Oct 2012 12:43:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-10-2012&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-10-2012&group=1&gblog=4 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[จะเกิด 3 อารมณ์ นำไปสู่กรรม หากไม่ละนันทิ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-10-2012&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=25-10-2012&group=1&gblog=4 Thu, 25 Oct 2012 11:35:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-10-2012&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-10-2012&group=1&gblog=3 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน๔ อานาปานสติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-10-2012&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-10-2012&group=1&gblog=3 Wed, 24 Oct 2012 22:46:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-10-2012&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-10-2012&group=1&gblog=2 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[รายละเอียดที่บุคคลควรทราบ เกี่ยวกับเรื่องกรรม    ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-10-2012&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-10-2012&group=1&gblog=2 Wed, 24 Oct 2012 22:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-10-2012&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-10-2012&group=1&gblog=1 http://dharmatoday.bloggang.com/rss <![CDATA[“ราหุล ! กระจกเงามีไว้สำหรับทำอะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-10-2012&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dharmatoday&month=24-10-2012&group=1&gblog=1 Wed, 24 Oct 2012 21:52:12 +0700